Kurumsal Dönüşüm Platformu, 2012 yılında, Kurumsal çözüm kullanıcıları, yönetim ve bilişim danışmanları, akademisyenler, Kurumsal Çözüm üreticileri ve hizmet sağlayıcıları ile marka bağımsız deneyim paylaşımı ve iletişim için kurulmuştur.

Kuruluşundan bu yana konu odaklı alt grupları (komiteler) vasıtasıyla kurumsal çözümler ve kurumsal dönüşüm hakkında farkındalığın artırılması için seminerler, workshoplar, saha ziyaretleri ve mevcut durum analizleri, sektörel çalışma grubu toplantıları ve farkındalık günleri düzenlemekte ve periyodik olarak yayınlar üretmektedir.

Kurumsal Dönüşüm Platformu, 13 Şubat 2012 tarihinde ilk komitesi olan ERP Komitesi ile başladığı yolculuğunu BI, BPM, Cloud, CRM, e-Transformation, EAM, HRM, MES, PLM, RPA, SCM komitelerindeki faaliyetleriyle geliştirerek, temsilcileri, üyeleri ve takipçileri ile birlikte platform merkezi olan İstanbul’da ve diğer illerde devam ettirmektedir.

Kurumsal Dönüşüm Platformunun Diğer Portalleri:

Kurumsal Dönüşüm Platformunun Komiteleri:

 

Diğer Komiteler:

Kurumsal Dönüşüm Platformunun Komiteleri Tarafından Üretilen Yayınlar

Kurumsal Dönüşüm Platformunun Komiteleri Tarafından Üretilen Dökümanlar, Bildirgeler ve Raporlar